Bevar Thy Logo

Åbent brev til Thisteds kommunalbestyrelse

Foreningen mod kæmpemøller ved Bulbjerg tillader sig at rette henvendelse til kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune med fire punkter med spørgsmål til besvarelse.

Punkt 1
Efter demonstrationen foran rådhuset den 19. december 2023 sendte en enig kommunalbestyrelse et brev til Morten Dahlin, hvor I udtrykte jeres klare modstand mod en udvidelse af Testcenter Østerild. Herudover har Borgmester, Niels Jørgen Pedersen, i den seneste tid flere gange i forskellige medier givet udtryk for samme holdning: At en udvidelse i Østerild er en forkert beslutning, som han tager afstand fra og er uenig i.

Foreningen mod kæmpemøller ved Bulbjerg deler selvsagt denne holdning. Foreningen ser det derfor som en oplagt mulighed at have et samarbejde med Thisted Kommune om at få stoppet udvidelsen, når de negative konsekvenser for kommunen ved en udvidelse er så store. Løbet er efter foreningens overbevisning ikke kørt endnu og harmonerer heller ikke med Kommuneplanen.

Et samarbejde kunne blandt andet indebære sparring mellem foreningen og Thisted Kommunes fagpersoner inden for områderne natur, miljø og industri.
Hvis projektet når så langt, at loven om udvidelsen bliver vedtaget, bliver der behov for at sende en klage til EU for en overtrædelse af EU’s habitatdirektiv. Her vurderer vi, at en klage afsendt af flere foreninger i området vil stå stærkt med Thisted Kommune som afsender eller medafsender.
Da foreningen og Thisted Kommune har fælles interesse i at få udvidelsen stoppet, ser vi kun fordele i et samarbejde.
Ønsker Thisted Kommune at bidrage til et fælles arbejde mod udvidelsen af Østerild Testcenter?

Punkt 2
Som forening undrer vi os over, at Hanstholm Havn pludselig nævnes i forbindelse med en eventuel udvidelse af Østerild Testcenter.
“Parallelt med miljø- og habitatkonsekvensvurderingen undersøges desuden mulige lokale tiltag, herunder hvordan udvikling og anvendelse af Hanstholm Havn kan understøtte en eventuel udvidelse af Østerild Testcenter.”

Notat: Fakta vedr. aftale om miljø- og habitatkonsekvensvurdering ved Østerild Testcenter, By-, Land- og Kirkeministeriet den 1. februar 2024.
Skal det forstås sådan, at Hanstholm Havn indgår i en form for forhandling fra kommunens side? I så fald er der en samlet kommunalbestyrelse bag dette?

Punkt 3
Thy er et stærkt brand, der vinder hæder i ind- og udland. En meget stor del af brandet udgøres af den enestående, vidtstrakte natur. Naturen er truet i testcenterudvidelsen, både ved ødelæggelse af de svært trængte sammenhængende naturområder, men også ved decideret jævning med jorden for at skabe frit vindfelt. Et af de stærkeste kort i brandet Thy er Nationalpark Thy. Nationalparken har gennem år været afsøgt udvidet i sin naturlige udstrækning til Bulbjerg, der vil markere og konsolidere den sammenhængende natur og turisttiltrækning. Tidligere har nationalparkudvidelsen været afbrudt på grund af manglende enighed og fælles fodslag. Nu åbner sig muligheden for at gennemføre den allerede forberedte udvidelse, som vil være en naturlig forlængelse af kommunalbestyrelsens udmelding om at beskytte området, levestederne og naturen.

Værdien af vores natur og nationalparkudvidelse er uvurderlig. Vi vil gerne understøtte jeres arbejde i den videre proces med dette arbejde, og står gerne til rådighed med formidling og opbakning hertil.

Hvornår kan vi forvente en samlet kommunalbestyrelses opbakning til nationalparkudvidelsen – eller hvad er de hindringer, vi skal afværge inden dette?

Punkt 4
Kommunen har været inddraget i testcenterudvidelsens screeningsproces siden efteråret. Høringssvarene har igennem processens fremskriden været af tilatgende omfang. Seneste var dog beklageligvis censureret for de væsentligste bilag i kommunens forvaltning eller via kommunalpolitisk indblanding. Dette sender et ærgerligt signal om modvilje mod sandfærdig vurdering af planernes konsekvenser for område og samfund.

Vi vil dybfølt appellere til, I som kommunalbestyrelse afklarer denne skjulte censur eller manipulation om man vil, så der ikke fremadrettet sker samme benspænd i et politisk arbejde, der ellers var enigt og konstruktivt.

Kan vi fremadrettet regne den kommunale indsats fra politikere og forvaltning som troværdig og gennemsigtig? Ellers udbeder vi os, at I hver især melder klart og utvetydigt ud om jeres hensigter i forhold til testcenterudvidelsen – både for os og for kommunens borgere generelt.
Svar udbedes,

Venlig hilsen

Pbv.
Ulrik Iversen
Fuglsangvej 5, 7741 Frøstrup
Foreningen mod kæmpemøller ved Bulbjerg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer. Du kan også blive medlem og støtte vores arbejde mod vindmølle-testcentret i Østerild

Tilmeld nyhedsbrev

Meld dig ind i foreningen

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.