Bevar Thy Logo

Nyheder og artikler

Her samler vi alle nyheder fra foreningen samt officielle udmeldinger fra offentlige myndigheder.

Husk at du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor vi et par gange om måneden vil samle op de vigtigste historier så du altid er opdateret.

En ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (DCE) foreslår drastiske foranstaltninger for at beskytte flagermus i Danmark, herunder at stoppe driften af vindmøller i halvdelen af året.
Støj fra vindturbiner og helbredsrisici er et politisk problem, da tilgængelig evidens på området tilsiger en udtalt udbredelse af støjen udover de nuværende retningslinjer for beskyttelse af borgere og deres helbred. Imidlertid er data forældede på den måde, at de baserer sig på vindturbiner 10 eller flere år tilbage i
Vestas har i de seneste år set værdien af ordre stige omkring 50%, hvilket afspejler et fokus på værdiskabelse frem for volumen. Dette indebærer en bevægelse væk fra den kontinuerlige udvikling af større vindmøller til fordel for standardisering og skalering af teknologien, hvilket vil gøre industrien bedre i stand til

Resumé: Projektet om opsætning af nye gigavindmøller i Thy har skabt stor debat blandt lokale, grønne interesser og fagfolk. Denne diskussion er opstået efter en politisk beslutning om at placere fem kæmpevindmøller i Østerild, en beslutning der både har udløst kritik for at skæmme naturen og muligvis tvangsopkøbe halvdelen af

Den vestlige verden er i en tilstand hvor den almindelige forståelse for og værdsættelse af råvareindustrien og dens fundamentale rolle i vores dagligdag og økonomi, er forsvundet. Denne blindsone bliver særligt problematisk i lyset af den stigende efterspørgsel efter metaller og mineraler, som er nødvendige for at producere teknologier til
Grøn omstilling. Den tyske rigsrevision har offentliggjort en knusende kritik af Tysklands energipolitik, som i det store og hele ligner den danske.

Kære medlemmer Siden sidste nyhedsbrev er der blevet afholdt to bestyrelsesmøder. Det har blandt andet drejet sig om besøg på Christiansborg, manglende respons fra lokale politikere på vores henvendelser (enkelte har skrevet til os), men vi kunne godt ønske os større synlighed fra deres side – vi har jo den

Lokale i Østerild har gjort det, de selv kalder en overraskende opdagelse. Møllerne skal angiveligt ledsages af PtX-anlæg, men ingen har fortalt om dem.
PtX-teknologien, som omdanner strøm til brint gennem elektrolyse, ses af de lokale som en markant afvigelse fra det oprindeligt planlagte projekt. De mener, at indførelsen af PtX-anlæggene er sket uden tilstrækkelig offentlig orientering eller inddragelse. Især føler de sig oversete, da disse anlæg ikke blev omtalt under et borgermøde afholdt
I debatindlægget fra Liberal Alliance (LA) præsenterer et debatindlæg, der argumenterer for vigtigheden af et internationalt udsyn i klimapolitikken og fremhæver nødvendigheden af en global tilgang til klimaforandringerne. Debattørerne, Steffen Frølund og Mads Strange fra LA, kritiserer en ensidig fokusering på nationale løsninger og understreger, at klimaforandringer kræver grænseoverskridende løsninger,
Med budskaber om fred, frihed og fri hash er Thylejren centrum for ungdomsoprøret i Danmark i 1970. Siden har lejrens faste beboere levet i pagt med den nordjyske natur, men nu truer gigantiske vindmøller den berømte lejrs eksistens.
Vindmøllebranchen, anført af prominente aktører som Vestas og brancheorganisationen Green Power Denmark, signalerer et skifte i strategi ved at foreslå en pause i udviklingen af stadigt større vindmøller, som har været normen i årtier. Vicedirektøren for Vestas, Morten Dyrholm, fremhæver behovet for at fokusere på masseproduktion og standardisering frem for
Oppe i Thy bor de mennesker, der skal betale prisen. De skal forlade deres hjem for altid. Mens Thy er prøvekanin for et nyt dansk vindmølleeventyr. Dette dilemma fortæller politisk reporter Kristian Corfixen om i dagens afsnit af ’Du lytter til Politiken’.
Danmark fremstår som et eksempel på, hvordan man kan nå en bæredygtig fremtid gennem anvendelsen af vindmøller til havs og solceller på tage. Denne strategi understreger potentialet i at udnytte vedvarende energikilder, såsom sol og vind, uden at kompromittere landskabets skønhed eller kulturelle værdier. Morten Messerschmidt fremhæver denne tilgang som
Har I i forligskredsen været bekendt med og alligevel bag lukkede døre truffet beslutning om denne voldsomme forøgelse af omfanget af det i forvejen egnsødelæggende mølleprojekt med enorme PtX-anlæg - uden den mindste offentlige debat, endsige orientering af lokalbefolkningen? Da landdistriktsminister Morten Dahlin den 3. ds. orienterede lokalbefolkningen på et
Det har været fundamentalt for udviklingen af den moderne vindmølle, at de gennem årene bare er blevet større og større. Selvom møllerne naturligvis samlet set er blevet dyrere, så har opskaleringen sænket de samlede omkostninger per produceret kWh. Hvor de første masseproducerede møller lå på 55 kW, så er de
Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.