Bevar Thy Logo

Eksperter om kæmpemøller i Thy: De kan blive for store

Resumé:
Projektet om opsætning af nye gigavindmøller i Thy har skabt stor debat blandt lokale, grønne interesser og fagfolk. Denne diskussion er opstået efter en politisk beslutning om at placere fem kæmpevindmøller i Østerild, en beslutning der både har udløst kritik for at skæmme naturen og muligvis tvangsopkøbe halvdelen af Thylejrens beboeres hjem. Fagfolk advarer om, at der er en grænse for, hvor store og tunge vindmøller bør være, og at projektet i Thy måske overskrider denne grænse.

Østerild Testcenter blev etableret i 2012 og har siden da været genstand for protester, især nu hvor det er besluttet at opføre verdens højeste vindmøller der, med en højde på op til 450 meter. Dette vil ikke kun have en visuel påvirkning på landskabet men også føre til tvangsopkøb af boliger og nedlæggelse af klitplantage for at gøre plads til møllerne.

Professor Frede Hvelplund, tilhænger af vedvarende energi og pioner inden for energiplanlægning, er kritisk over for projektets skala og placering, som han mener går for langt i forhold til både naturhensyn og spørgsmålet om, hvorvidt så store møller rent faktisk er en god idé. Han foreslår, at teststrategien bør ændres for bedre at reflektere over modstandsdygtighed mod sabotage og for at fremme en mere bæredygtig tilgang til energiproduktion, især i lyset af Europas ændrede militære sikkerhedssituation.

John Olav Giæver Tande, norsk ekspert i vindkraft, deler bekymringen omkring vindmøllernes størrelse og påpeger, at en konstant forøgelse af møllernes størrelse kan føre til en omkostningsspiral, som kan være skadelig for branchen. Han mener også, at der bør indføres en øvre grænse for møllernes størrelse.

Kritikere af projektet, såsom Ib Nord Nielsen fra Danmarks Naturfredningsforening, argumenterer for, at selvom vindenergi er afgørende for den grønne omstilling, må det ikke gå ud over beskyttede naturområder. Han fremhæver, at Danmark har rigeligt med opdyrket land, der kunne anvendes til vindmøller, hvilket ville undgå konflikter med naturbevarelse.

Projektet står over for en væsentlig offentlig debat, der vejer behovet for grøn omstilling og vedvarende energi op mod bevaring af natur og lokale samfunds interesser. Med udsigter til en miljø- og habitatkonsekvensvurdering ved årsskiftet 2025/2026 er det klart, at beslutningstagerne må navigere i et komplekst landskab af teknologiske, miljømæssige og samfundsmæssige hensyn. Det står tilbage at se, hvordan disse udfordringer vil blive håndteret i bestræbelserne på at opnå en balance mellem innovation inden for vedvarende energi og beskyttelse af natur og lokale samfund.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer. Du kan også blive medlem og støtte vores arbejde mod vindmølle-testcentret i Østerild

Tilmeld nyhedsbrev

Meld dig ind i foreningen

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.