Bevar Thy Logo

LA: Vi skyder os selv i foden, hvis vi fører klimapolitik uden internationalt udsyn

Resumé:

I debatindlægget fra Liberal Alliance (LA) præsenterer et debatindlæg, der argumenterer for vigtigheden af et internationalt udsyn i klimapolitikken og fremhæver nødvendigheden af en global tilgang til klimaforandringerne. Debattørerne, Steffen Frølund og Mads Strange fra LA, kritiserer en ensidig fokusering på nationale løsninger og understreger, at klimaforandringer kræver grænseoverskridende løsninger, da atmosfærens indhold af CO2 ikke adskiller sig efter geografisk oprindelse.

Indledningsvis peger indlægget på EU-kommissionens anbefaling om at reducere udledningen af drivhusgasser med 90% inden 2040 som en del af en ny klimamålsætning for EU. Dette skridt betragtes som et væsentligt fremskridt mod grøn omstilling og understreger EU’s rolle som leder i den globale klimakamp. Dog følger der en debat om, hvordan EU’s medlemslande individuelt skal tilpasse deres klimapolitikker, hvor størrelsen af CO2-udledning spiller en central rolle.

Artiklen fremhæver Danmarks relativt lille bidrag til den globale CO2-udledning på kun 0,1%, hvilket sættes i perspektiv af EU’s 7,5% og Kinas 31%. Selvom Danmarks bidrag er beskedent, understreges det, at det ikke fritager landet eller EU for at bidrage til den grønne omstilling. Men det fremhæves, at en effektiv klimaindsats kræver et internationalt perspektiv, som ofte overses i den nationale debat.

Forfatterne kritiserer især symbolpolitik og hjemlige reguleringer, som ikke alene belaster borgere og erhvervsliv men også mangler substantiel indflydelse på den globale klimaudfordring. De argumenterer for, at klimaforandringerne som en grænseoverskridende problemstilling nødvendiggør løsninger, der transcenderer nationale grænser.

Videre diskuterer indlægget klimapolitikkens fremtidige retning, hvor den afgørende skillelinje ses mellem en tilgang baseret på frygt og modvækst versus en tilgang fokuseret på fremskridt og innovation. LA fremhæver, at den grønne omstilling ikke skal ske på bekostning af økonomisk vækst eller levevilkår, især i verdens fattigste lande. Det fremføres, at økonomisk vækst og CO2-reduktion kan ske simultant, som understøttet af Det Internationale Energiagentur.

Afslutningsvis argumenterer indlægget for en grøn omstilling drevet af kapitalistisk markedsøkonomi, innovation, og fornuftig regulering, herunder en global CO2-afgift. Dette ses som den mest effektive vej til at adressere klimaforandringerne globalt. LA udtrykker en optimistisk tro på, at med højere ambitionsniveau, passende regulering, og en markedsdrevet tilgang, kan menneskeheden overkomme klimaudfordringen og sikre en bæredygtig fremtid.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer. Du kan også blive medlem og støtte vores arbejde mod vindmølle-testcentret i Østerild

Tilmeld nyhedsbrev

Meld dig ind i foreningen

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.