Bevar Thy Logo

Lokale føler sig snydt: Vindmøllemareridt er pludselig blevet meget værre

Resumé:
Lokale indbyggere og en forening mod kæmpevindmøller ved Bulbjerg, med Ulrik Iversen i spidsen, udtrykker deres frustration over udvidelsesplanerne for et vindmølletestcenter. Dette center planlægger nu også at inkludere Power-to-X (PtX) anlæg, hvilket har vakt stor overraskelse og modstand blandt de lokale.

PtX-teknologien, som omdanner strøm til brint gennem elektrolyse, ses af de lokale som en markant afvigelse fra det oprindeligt planlagte projekt. De mener, at indførelsen af PtX-anlæggene er sket uden tilstrækkelig offentlig orientering eller inddragelse. Især føler de sig oversete, da disse anlæg ikke blev omtalt under et borgermøde afholdt af minister Morten Dahlin, der ellers havde til formål at informere borgerne om udvidelsesplanerne.

Kritikken fra de lokale fokuserer på manglende transparens og kommunikation fra regeringens og projektets side. Trods en kort omtale af PtX-teknologien i den politiske aftale og detaljerede krav i udbudsmaterialet, føler indbyggerne, at informationen om disse anlægs tilføjelse er kommet som en ubehagelig overraskelse. Anlæggene kræver signifikante arealer, vandressourcer, og vil involvere transport og håndtering af brint, hvilket rejser bekymringer om miljø- og habitatkonsekvenser.

Minister Morten Dahlin har i en udtalelse forsikret om, at borgerne er blevet oplyst om processen og muligheden for PtX-teknologi, men denne forsikring står i kontrast til de lokale aktørers oplevelse. Denne diskrepans mellem regeringens intentioner og lokalbefolkningens opfattelse er kernen i konflikten.

Desuden har reaktionerne fra lokale politikere og foreningen mod kæmpevindmøller ved Bulbjerg været stærkt kritiske over for både processen og selve PtX-anlægs tilføjelsen. Morten Bo Bertelsen (SF) udtrykker sin utilfredshed med informationsniveauet og overvejer at trække sin støttes opbakning til projektudvidelsen.

På den anden side forklarer repræsentanter fra DTU Vindenergi, som driver testcenteret, at der allerede er gjort mange overvejelser omkring PtX-anlæggene, men at konsekvenserne af disse først nu vil blive undersøgt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer. Du kan også blive medlem og støtte vores arbejde mod vindmølle-testcentret i Østerild

Tilmeld nyhedsbrev

Meld dig ind i foreningen

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.