Bevar Thy Logo

Udvidelse af testcenter?

En uforståelig og trist meddelelse fik hurtigt den hvilende forening ud af starthullerne.
Brevet fra planstyrelsen om 2 nye 450 m høje testmøller i forlængelse af de nuværende 9 ud mod havet kom foreningen i hænde torsdag den 5. oktober formiddag.
Hvad har foreningen sat gang i? Bestyrelsen søgte straks kontakt til aktive medlemmer fra tidligere aktioner og indkaldte hurtigt til et medlemsmøde, hvor alle modstandere af udvidelsen var velkomne. Søndag den 22. oktober kl 9.30 på skolen i Frøstrup, blev der givet en briefing af situationen. 80 deltagere mødte op, andre deltog virtuelt.

  • Ekspropriering(minimum) af 20 beboelser, 5 sommerhuse og kirken i Hjardemål Klit. – Endnu en gang skabtes uro blandt lokalbefolkningen
  • Rydning af området for beboere og tilflyttere
  • Indgreb i fredet og beskyttet natur
  • Anslag mod lokalsamfundets udvikling
  • Konsekvenser for skoler, handlende, institutioner og lukning af bestående erhverv

Ingen af de kontaktede kommunalbestyrelsesmedlemmer havde hørt om sagen og brevet, før de blev ringet op, læste om det i avisen eller så det på TV. En uanstændig behandling af de folkevalgte.

Der er lavet pressemeddelelser, skrevet læserbreve, kontaktet kommunalbestyrelsesmedlemmer og sendt brev til hver enkelt kommunalbestyrelsesmedlem om at tage stilling til udvidelsen samt oprettet underskriftsindsamling.Vi vil deltage på julemarked den 25. og 26. Nov fra 10.00-16.00 på Thy Event & Naturcenter med en stand til at indsamle underskrifter.

Borgmesteren har udtalt, at der nok ikke er politisk flertal i Thisted Kommune for udvidelsen, men mener samtidigt at man må se hvad Thisted Kommune kan opnå. Er man villig til at lave en handel. Er borgere i Thisted kommune nu reduceret til en handelsvare?

På mødet blev nedsat arbejdsgruppe :
Connie Wissing Larsen, 7741 Frøstrup. Mail: [email protected]
Anders Lynge Kjær, 7741 Frøstrup. Mail: [email protected]
Ulla Lauridsen, 7741 Frøstrup. Mail:[email protected]
Knud Allan Knudsen/Nanna Gad, 7755 Bedsted. Mail:[email protected]
Susanne og Jean Pierre Dubillot, 7741 Frøstrup. Mail: [email protected]
Else Dam, Lildstrand 7741 Frøstrup. Mail: [email protected]
Lasse Middelboe, 7741 Frøstrup. Mail: [email protected]
Thomas Nielsen,7741 Frøstrup. Mail: [email protected]
Niels Hansen, 7741 Frøstrup. Mail. [email protected]
Thorkild Møller, Erslev. Mail: [email protected]
Bent Wigotski. “Sommerhus nær Frøstrup i 50 år”. Mail:[email protected]
Ulrik Iversen, 7741 Frøstrup. Mail: [email protected]
Christen Axelsson. Sommerhus nær Frøstrup i 38 år, tidligere Thisted, Mail:[email protected]
Der er oprettet link til underskrift. “Nej til udvidelse af Testcenter Østerild”. Link:
https://m.facebook.com/groups/1132177766845690/permalink/7229407440455995/
Foreningen har hvilet nogle år, men afholdt vedtægtsbestemte generalforsamlinger, og derfor påtænker vi, at indkalde til en tidlig ordinær generalforsamling i januar 2024, afhængig af udviklingen den næste måneds tid. Her skal bl.a vælges en ny bestyrelse.
Hvis du, som ikke medlem ønsker invitation, send navn og mailadresse til Thomas: [email protected]
Tal med din nabo, familie, venner, kollegaer og del gerne dette nyhedsbrev på de sociale medier.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer. Du kan også blive medlem og støtte vores arbejde mod vindmølle-testcentret i Østerild

Tilmeld nyhedsbrev

Meld dig ind i foreningen

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.