Bevar Thy Logo

Møder med politikere og DTU

Efter mødet med Dahlin d.3.2.24 er der sket følgende:
Vi har set forskellige indlæg i landsdækkende aviser, det taler vores sag. Indlæggene har både været fra bestyrelse, medlemmer, men også fra personer som deler vore synspunkter. Det ser ud til, at modstanden mod uhensigtsmæssig placerede VE-anlæg er stigende.

Der har været møde med Allan Vest (DTU) vedrørende støj. De beretninger som Nina Hjort Iversen har fået tilsendt af beboere, der oplever støjgener indgik i samtalen. Men som vi tidligere har oplevet i samtaler med DTU, forholder de sig ikke til menneskers oplevelser at støjen, men henviser kun til at støjbekendtgørelsen krav overholdes. Historien om hvordan støjbekendtgørelsen er kommet til verden, er en skræmmende historie i sig selv (Læs : “En skjult magt” af Peter Skeel Hjort)

Vi har holdt møde med Simon Kollerup, der opfordrede os til at “køre i 2 spor”. Det politiske hvor vi vil forsøge at afværge udvidelsen og et andet spor, der skulle arbejde på at opnå “noget”, hvis udvidelsen blev en realitet. Det andet spor, så vi ikke som en mulighed, da vi ikke kan acceptere, at folk fordrives fra deres hjem. Så holdningen i bestyrelsen er: Udvidelsen skal forhindres. Simon gav også udtryk for, at han ikke kendte til at PTX skulle indgå i testcenteret. Noget vi alle er overraskede over. Det er blevet nævnt første gang den 1.2.24, men blev ikke nævnt af Thomas Dahlin d. 3.2.24. Bestyrelsen så ikke umiddelbart noget konstruktivt i et tæt samarbejde med Simon p.t.

Bestyrelsesmøde d. 19.2.24. Se referat. Bestyrelsen har uddelegeret diverse opgaver, som der vil blive berettet om senere.
22.2. blev der afhold møde med PLST og DTU for dem, der foreløbig står til ekspropriation. Der blev afholdt to møder. Et for Frøstrup-lejerens beboere og et for de øvrige. Det var muligt at tage bisidder med. Mødet var info om vilkårene, og der var mulighed for at stille spørgsmål. De kunne ikke svare på alt, hvilket ikke overrasker. Alt er som det plejer. Hvor meget en mølle støjer er en fabrikshemmelighed. Det kan undre, at specifikationer ikke skal oplyses. Power-to-X (PtX). På det seneste er det kommet frem, at der i forbindelse med det evt. udvidede testcenter skal tilknyttes et PtX anlæg til hver kæmpemølle. Det betyder, at man sniger et stort grovindustrianlæg ind under undersøgelsen af de 5 nye 450 meter høje møller.

Bestyrelsesmøde 27.2.24. Se referat. Der arbejdes på at mødes med politikere i forligskredsen. Der er foreløbig aftalt møde med to.
Vi har erfaret, at der på den tekniske gennemgang den 17.1.24, lige før vi havde foretræde for ULØ-udvalget, at der var tale om 20 ekspropriationer og en del af Frøstrup-lejren og 2 møller. Det er samme styrelse, der opgiver materiale med divergerende oplysninger. Efterfølgnende ved vi nu, at disse tal ikke passer. Nu er der tale om ca. 100 boliger, 5 møller og på mødet i Østerild viste det sig, at der var ejendom der ikke var nævnt på listen over ekspropriationer. Bemærk: Der er tale om foreløbige tal.

PBV
Ulrik Iversen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer. Du kan også blive medlem og støtte vores arbejde mod vindmølle-testcentret i Østerild

Tilmeld nyhedsbrev

Meld dig ind i foreningen

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.