Bevar Thy Logo

Tak for et godt arrangement: Stop testcenter skandalen i Østerild

“Arrangementet den 29.6.24 er næsten på plads. Vi mangler en enkelt aftale. I vil derfor snart se det færdige program. Husk at dele dette, når det kommer. Antallet af fremmødte betyder meget for manifesteringen af at bevare Thy”.

Ovenstående var det sidste afsnit i forrige nyhedsbrev. Ud fra de flere hundrede af fremmødte til arrangementet i går, så blev manifesteringen kraftigt understreget. Det var en både herlig og informativ eftermiddag, arrangeret af Bevar Thy i samarbejde med folk fra Frøstruplejren.

Se billeder og film fra arrangementet på vores facebookside

Tak til de tre oplægsholdere, der med deres tre forskellige temaer (natur, sundhed og mølleteknik/økonomi) tydeligt viste, at udvidelsen af Østerild Testcenter er vanvittig. Tak til Synne og Tekstrøm for deres musikalske indslag, som yderlige understregede, hvad der er på spil og endelig tak til Kirsten Kjærs Museum for at stille lokaliteter til rådighed.

Arrangementet havde til formål at markere modstanden, men også at være informativt. Det synes jeg, vi lykkedes med.

Et produktionsselskab deltog desuden med et filmhold, der i samarbejde med TV2, er i gang med at indsamle materiale om vores kamp for at bevare vores dejlige område. De fulgte os hele dagen både med kameraer, mikrofoner og drone. De vil være undersøgende i denne proces(læs: testcenterskandalen) og bl.a. følge os og Frøstruplejren i den kommende tid. Deres arbejde skal ende med et dokumentarprogram som, hvis timingen lykkes, bringes inden politikerne skal tage stilling i forhold til miljø-og habitats konsekvensvurderingen.

Efter sommerferien mødes bestyrelsen igen, hvor vi vil kigge ind i hvilke tiltag, vi skal prioritere. Minister Morten Dahlin er indkaldt til samråd af Sussie Jessen, DD. Vi mener dog at spørgsmålene bør være af en anden karakter, og vil derfor tage kontakt til hende. Desuden vil Signe Munk SF, som vi talte med i marts, vil besøge os i efteråret. Herudover kommer Udvalget for landdistrikter to dage i september.

Jeg vil opfordre alle til at omtale og oplyse om vores bekymring for den påtænkte udvidelse og forsøge at få vore lokalpolitikere til at indse, at de må gøre en indsats, Det drejer sig ikke bare om at vise holdning, men også handling. Enkelte af de lokale gør måske allerede en indsats på “de indre linier”, men vi ved det ikke og kan ikke se det.

Der er fortsat et stort oplysningarbejde til befolkningen både lokalt og nationalt for at få stoppet udvidelse af Østerild Testcenter.

“En kamp der kan vindes – en kamp der skal vindes”

Med ønske om en god sommer til alle.
Ulrik Iversen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer. Du kan også blive medlem og støtte vores arbejde mod vindmølle-testcentret i Østerild

Tilmeld nyhedsbrev

Meld dig ind i foreningen

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.