Bevar Thy Logo

Vestas bestyrelsesformand: Vi skal væk fra højere møller

Resumé:
Anders Runevad, bestyrelsesformanden for Vestas, fremhæver i et interview den transformative rejse, som vindmølleindustrien har gennemgået over det seneste årti. Fra en tid, hvor industrien var i et kapløb om at skabe stadig større vindmøller, peger Runevad nu på behovet for en ny retning: skalering og finansiel bæredygtighed. Dette skifte signalerer en æra, hvor industrien ikke længere kun fokuserer på produktudviklingens fysiske aspekter, men også på at sikre økonomisk levedygtighed på lang sigt.

Runevad underbygger sin pointe med Vestas’ strategiske beslutninger. Virksomheden har i de seneste år set værdien af ordre stige omkring 50%, hvilket afspejler et fokus på værdiskabelse frem for volumen. Han understreger betydningen af at være finansielt bæredygtig, hvilket indebærer ansvarlighed og disciplin fra alle aktører i branchen. Dette indebærer en bevægelse væk fra den kontinuerlige udvikling af større vindmøller til fordel for standardisering og skalering af teknologien, hvilket vil gøre industrien bedre i stand til at opfylde de ambitiøse klimamål uden at kompromittere økonomisk stabilitet.

Den tidligere topchef for Vestas reflekterer også over virksomhedens udvikling siden han første gang trådte ind i virksomheden for et årti siden. Dengang var målet at konkurrere med fossil energi uden statsstøtte, et mål som ifølge Runevad nu er nået. Han fremhæver dog også vigtigheden af lokal lovgivning og markedsmæssige incitamenter til at understøtte den grønne omstilling, fremfor direkte økonomisk støtte.

Til trods for en generel modstand mod statsstøtte, erkender Runevad og Jan Hylleberg fra Green Power Denmark, at det i nogle tilfælde er nødvendigt for at sikre industrien konkurrencedygtige vilkår internationalt. Dette er særligt relevant i lyset af konkurrencen fra Kina, hvor statsstøtte har muliggjort billigere vindmølleproduktion, og fra USA, hvor den såkaldte Inflation Reduction Act investerer massivt i grønne industrier.

Runevad udtrykker en bevidsthed om den kinesiske konkurrence og fremhæver forskelle i markedsstrategier, hvor Vesten fokuserer på levetidsomkostninger fremfor blot lav initialpris. Han påpeger også, at mens kinesiske vindmøller måske er billigere, er de ikke nødvendigvis bygget til at holde lige så længe som deres vestlige modparter. Desuden understreger han betydningen af bæredygtighedskrav i vindmølleudbud som et forsvar mod konkurrencen, især fra Kina.

Endelig adresserer Runevad potentialet for udfordringer på det amerikanske marked, specifikt med henvisning til den politiske situation og tidligere erfaringer med præsident Donald Trump. Ikke desto mindre reflekterer han over Vestas’ fortsatte succes i USA på trods af politiske svingninger.

Vestas ser frem mod 2024 med en optimistisk driftsmarginforventning og en fortsat fokus på at nå langsigtede finansielle mål. Runevad, som både har oplevet op- og nedture hos Vestas, ser virksomhedens markedsledende position inden for grøn omstilling og bekæmpelse af klimaforandringer som en unik mulighed, som både motiverer og udfordrer ham i sin rolle som bestyrelsesformand.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer. Du kan også blive medlem og støtte vores arbejde mod vindmølle-testcentret i Østerild

Tilmeld nyhedsbrev

Meld dig ind i foreningen

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.