Bevar Thy Logo

Vindmøllebranchen: Nu skal møllerne ikke være højere

Resumé:
Vindmøllebranchen, anført af prominente aktører som Vestas og brancheorganisationen Green Power Denmark, signalerer et skifte i strategi ved at foreslå en pause i udviklingen af stadigt større vindmøller, som har været normen i årtier. Vicedirektøren for Vestas, Morten Dyrholm, fremhæver behovet for at fokusere på masseproduktion og standardisering frem for at stræbe efter højere modeller end de nuværende topmodeller på omkring 300 meter. Dette skifte skyldes delvist en presset økonomisk situation i branchen, hvor virksomheder som Siemens Gamesa og General Electric har lidt betydelige tab, og en erkendelse af, at flere mindre møller kan bidrage mere effektivt til den grønne omstilling.

Analytikere og branchefolk argumenterer for, at de betydelige midler, der i øjeblikket anvendes til udvikling af større modeller, kunne anvendes mere fordelagtigt til at øge produktionskapaciteten. Denne tilgang understøttes af aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, der fremhæver behovet for at ændre fokus for at forbedre økonomien og fremme en mere bæredygtig udvikling inden for vindenergi.

Henrik Stiesdal, en pioner inden for vindmølleindustrien, foreslår, at EU-lovgivningen bør indføres for at begrænse møllernes højde og fremme denne nye retning. Dog ses der skepsis over forslaget fra både branchen og politisk hold, idet konkurrencemæssige og globale udfordringer nævnes som væsentlige barrierer. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard udtrykker overraskelse over branchens nye holdning og påpeger samtidig en fortsat indsats for at øge efterspørgslen efter grøn energi i Danmark, hvilket kan indikere en langsigtet støtte til vindmøllesektoren trods nuværende udfordringer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer. Du kan også blive medlem og støtte vores arbejde mod vindmølle-testcentret i Østerild

Tilmeld nyhedsbrev

Meld dig ind i foreningen

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.