Bevar Thy Logo

Vindturbiner truer naturen. Skal stoppe halvdelen af året

Resumé:
En ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (DCE) foreslår drastiske foranstaltninger for at beskytte flagermus i Danmark, herunder at stoppe driften af vindmøller i halvdelen af året. Dette skyldes, at vindmøller forårsager øget dødelighed blandt flagermus, som tilsyneladende tiltrækkes af møllerne og kolliderer med vingerne. Rapporten estimerer, at der i gennemsnit findes 14 døde flagermus pr. vindmølle om året i Europa. I Danmark findes der 17 flagermusarter, hvoraf seks er truet eller næsten truet.

Derudover anbefales det, at vindmøller og store solcelleanlæg ikke placeres i nærheden af skove, søer og andre naturområder. Disse anbefalinger har skabt stor bekymring i energisektoren. Thomas Aarestrup Jensen fra Green Power Denmark beskriver rapporten som “meget voldsom” og udtrykker bekymring for den grønne omstilling og forsyningssikkerheden.

Miljøstyrelsen har anmodet DCE om rapporten som led i Danmarks forpligtelser under EU’s habitatdirektiv. Selvom anbefalingerne er vejledende, frygter energisektoren, at de vil blive afgørende i klagesager og dermed potentielt blokere mange energiprojekter.

Thomas Aarestrup Jensen advarer om, at selvom rapporten ikke er bindende, vil den nye viden fra rapporten sandsynligvis påvirke Planklagenævnets afgørelser, hvilket kan føre til aflysninger af større energiprojekter. Miljøstyrelsen arbejder nu på en vejledende udtalelse om rapportens anbefalinger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer. Du kan også blive medlem og støtte vores arbejde mod vindmølle-testcentret i Østerild

Tilmeld nyhedsbrev

Meld dig ind i foreningen

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.