Bevar Thy Logo

Nyhedsbrev Juni 2024

 

Kære Thy-entusiaster

Nu kan I tilmelde jer arrangementet den 29.6.2024Kirsten Kjærs museum / Thylejren. Husk at dele dette, da antallet af fremmødte betyder meget for manifesteringen af at bevare Thy, og modstanden imod Østerild testcenter

Læs mere og tilmeld jer her

Den seneste måned har vi afholdt møder med en del af kommunalbestyrelsen. De deltagende har været fra følgende partier: Socialdemokraterne (4 politikere)

  • Konservative(2 politikere)
  • Enhedslisten
  • SF
  • Nye Borgerlige
  • Dansk Folkeparti

Venstre og Alternativet har ikke svaret på vores henvendelse og opfordring til at mødes med foreningens bestyrelse. Der har været stor interesse og forståelse for konsekvenserne af en evt. udvidelse af testcenteret. Vi har over for de fremmødte politikere givet udtryk for, at vi ønsker en større tydelighed og indsats fra deres side, der tydeligt viser, at der arbejdes for at forhindre udvidelsen, især når borgmesteren gang på gang udtrykker, at det er ”ude af deres hænder” og han ikke tror, det kan undgås og  i stedet italesætter hvad han ønsker at opnå eller få?.

Vi er gennem aktindsigt hos Thisted Kommune blevet bekendt med nogle “Opmærksomhedspunkter”, som kommunens forvaltning har sendt til Plan- og landdistriksstyrelsen (PLST), og som er rystende læsning – forslag som yderligere devaluerer det nordlige Thy. Disse opmærksomhedspunkter har vi forelagt de politikere, vi har talt med. De giver alle udtryk for, at de enten ikke har hørt om dem, eller at de ikke bakker dem op. Se komplet aktindsigt her. Særligt side 4-14 og side 113

Et medlem af foreningen har talt med kommunaldirektøren, der oplyste, at det var ham, der havde igangsat initiativet til skrivelsen til Plan- og landdistriktsstyrelsen. Det kan jo undre, at der står, at der er “politisk opbakning”, når skrivelsen, ud fra de udtalelser vi har, enten er ukendt eller ikke har opbakning fra de politikere, vi har talt med. Efterfølgende har folketingspolitiker oplyst os om et brev (læs brevet her) som borgmesteren har sendt den 24.5.24 til Udvalget for landdistrikter og øer(ULØ) Det var hos dette udvalg, vi havde foretræde den 17. jan. Dette udvalg vil komme til Thy og mødes med os den 20.9.

Vi må desværre erkende, at det er umuligt at få aktindsigt hos DTU og PLST. Dette til trods for at Morten Dahlin den 3.2.24 lovede fuld transparens, gennemsigtighed og åbenhed. Måske er der flere ord for dette, men det hjælper nok heller ikke!

Jeg har deltaget i et seminar på Nordkraft, hvor emnet var “Grønne konflikter”. En forskergruppe på Ålborg universitet har fået midler til at undersøge de demokratiske dilemmaer i forbindelse med grøn omstilling. Her redegjorde jeg for lokale erfaringer. En interessant dag, hvor de fremmødte udtrykte sympati for vores kamp. Efterfølgende talte jeg med en advokat, som bestyrelse vil mødes med i nærmeste fremtid.

I øvrigt fornemmer jeg større og større anerkendelse og forståelse af vores modstand. Der er dog lang vej, inden danskerne ved hvad der foregår heroppe – det gælder også de politikere i Folketinget, der bestemmer hvad der kan komme til at ske med det nordlige Thy.

Det ses tydeligt i medierne, at modstanden mod VE-anlæg er stigende og partier der melder klarere ud. Bent W og Lasse Meldgaard forsøger om vi kan samle de forskellige “modstandsgrupper”, således at vi bliver mere slagkraftige.

Vi håber at se så mange som muligt til arrangementet d. 29.6.2024

Med venlig hilsen,
Ulrik Iversen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer. Du kan også blive medlem og støtte vores arbejde mod vindmølle-testcentret i Østerild

Tilmeld nyhedsbrev

Meld dig ind i foreningen

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig orienteret om vore arjbejde, følg med i nyheder, artikler og bliv inviteret til vores arrangementer.